کانون شاهین
دانلود موزیک ویدیو حمید عسکری , بیو گرافی محسن لرستانی , سريال دختران حوا , جدیدترین لباس نامزدی ساده وشیک , دانلود اهنگ جدید فرزاد فرزین به نام من و تو , عکس های عاشقانه با کیفیت , شعری عاشقانه از حافظ , دانلود اهنگ جدید فاطمه گل , عکس بازیگران فیلم آفتاب مهتاب زمین , عکس ماشین bmw z4

ترجمه فارسی نهج البلاغه در هدف از بعثت
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (درباره بعثت پيغمبر اکرم و خبر از آنچه بعد واقع ميشود و پند و اندرز به مردم و ترغيب آنان به اطاعت و فرمانبرداري): پس (از حمد و ثناي الهي) خداوند محمد- صلي الله عليه و اله- را به حق و راستي برانگيخت تا بندگانش را از پرستش بتها بازداشته به عبادت و بندگي او وادار و، از پيروي شيطان منع کرده به فرمانبرداري او سوق دهد، با قرآني که آن را (در همه آفاق) آشکار و محکم و استوار فرمود تا بندگان به پروردگارشان دانا شوند در حاليکه نادان بودند، و به او اعتراف کنند پس از آنکه انکار داشتند، و هستي او را اثبات نمايند بعد از آنکه باور نداشتند، پس خود را در کتابش به ايشان هويدا ساخت به آنچه از قدرت و توانائيش به آنها نشان داد بي آنکه او را ببينند (چنانکه در س 2 ي 164 ميفرمايد: ان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار و الفلک التي تجري في البحر به ما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها و بث فيها من کل دابه و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء و الارض لايات لقوم يعقلون يعني در آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز و سير کشتي در دريا براي آنچه به مردم سود ميرساند و در آبي که خداوند از ابر فرو ميفرستند پس زمين به سبب آن بعد از مردن و پژمردگي زنده و سبز و خرم ميگردد، و در پراکنده کردن هر جنبنده‏اي در آن و در گردش بادها و ابري که ميان آسمان و زمين نگاه داشته شده است هر آينه نشانه‏هائي است براي خردمندان و کسانيکه در آثار او تفکر و انديشه مينمايند) و (نيز در کتاب خود) آنان را از سطوت و شوکتش بيم داده، و آنها را آگاه ساخت که چگونه به انواع عذاب تباه گردانيد قومي را که نابود نمود، و درو کرد به سختيها (از بين برد) گروهي را که داس خشم ميان آنان انداخت (چنانکه در س 29 ي 34 ميفرمايد: انا منزلون علي اهل هذه القريه زجزا من السماء بما کانوا يفسقون ي (35) و لقد ترکنا منها ايه بينه لقوم يعقلون يعني ما بر اهل اين شهر قوم حضرت لوط علي نبينا و اله و عليه‏السلام از آسمان عذاب فرستاديم به سبب اينکه فاسق بوده و نافرماني کردند، و نشانه آشکار از عذاب در آن شهر را باقي گذاشتيم براي گروهي که در آن تدبر و تامل نمايند).
زود است که بعد از من بر شما روزگاري بيايد که چيزي در آن پنهانتر از حق و درستي نبوده، و آشکارتر از باطل و نادرستي و بيشتر از دروغ گفتن بر خدا و رسول او نباشد، و نزد مردم آن زمان کالائي بي‏قدرتر از قرآن که از روي حق و راستي خوانده (و به درستي تفسير و تاويل آن بيان) شود نيست، و رواجتر از آن هر گاه در معاني آن تحريف و تغيير دهند (و آن را از روي هواي نفس با اغراض باطله تطبيق نمايند) در شهرها چيزي زشت تر از کار شايسته و زيباتر از کار بد نميباشد، پس حاملان قرآن (کسانيکه با آن آشنا بوده و اطلاع دارند) به آن بي اعتنا هستند (طبق دستورش رفتار نميکنند) و حافظانش (کسانيکه آن را از حفظ تلاوت مينمايند: در موقع عمل) از ياد ميبرند، پس قرآن و اهل آن (ائمه هدي عليهم‏السلام و پيروانشان) در آن روز دور انداخته شده و در ميان جمعيت نيستند (زيرا مردم آن روزگار به باطل رو آورده از حق دور مانده‏اند، و دين اعراضشان در حکم طرد و نيستي آنها است) و اين هر دو با هم در يک راه يار هستند (به دستور قرآن رفتار مينمايند) و کسي (از اهل آن روزگار) قرآن و اهلش را احترام نکرده نزد خود نگاه ندارد (چون با هواي نفس سازگار نيستند) پس قرآن و اهل آن در آن زمان (گر چه به ظاهر) در بين مردم بوده و با ايشان هستند، و (در حقيقت) در ميانشان نبوده و با آنها نميباشند، زيرا ضلالت و گمراهي با هدايت و رستگار موافقت ندارد و اگر چه در يکجا با هم گرد آيند، پس آن مردم (گمراه) دست بدست ميدهند بر جدائي (از قرآن) و پراکنده ميشوند از جماعت (پيروان قرآن) مانند آن است که ايشان پيشوايان قرآن هستند (زيرا طبق اغراض و انديشه‏هاي نادرست خود آن را تفسير و تاويل مينمايند) و قرآن پيشواي آنها نيست!! (که بايد از آن متابعت و پيروي کنند) پس (چون قرآن را پشت سر انداخته به مفاد آن عمل نميکنند) نزد ايشان باقي نمانده از آن مگر نام، و نميشناسند مگر خط و کتابت آن را، و پيش از اين که اين زمان بيايد (بر اثر ظلم و ستم بني‏اميه و بني‏عباس) به نيکان انواع عذاب و سختي روا ميدارند، و گفتار راست آنان را بر خدا بهتان و دروغ ميپندارند، و پاداش کار شايسته را کيفر زشت ميدهند (زيرا به پيروي از شهوات و خواهشهاي نفس کارهاي شايسته نيکان را ناشايسته پنداشتند آنان را به قتل رسانده و آزار ميدادند) و جز اين نيست کسانيکه پيش از شما بودند به سبب آرزوهاي دراز و نامعلومي مرگهاشان هلاک و معذب گشتند (به آروزي بسيار وابسته و از مردن غالف بودند) تا اينکه مرگ ايشان را دريافت، چنان مرگي که عذرخواهي از آن دور ميمانده و دسترسي به توبه و بازگشت (از کردار زشت) به آن نميماند (مجال معذرت و توبه باقي نماند) و مصيبت و سختي (جان کندن و عذاب هميشگي) با آن همراه ميباشد.
اي مردم، کسي که از خداوند پند و اندرز طلب کند (نصيحت‏پذير بوده گفتار و کردارش طبق اوامر و نواهي خدا باشد به هر کار خير و نيکوئي) موفق گردد، و هر که گفتار او (قرآن کريم) را راهنماي خود قرار دهد به راهي که استوارترين راهها است هدايت شود (چنانکه خداوند سبحان در س 17 ي 9 ميفرمايد: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم يعني اين قرآن هدايت و راهنمائي مينمايد به راهي که استوارترين راهها است) زيرا آشناي با خدا (کسي که گفتار او را راهنماي خويش قرار داده از عذاب هميشگي) ايمن و آسوده است، و دشمن او (کسي که گردن از زير بار عبادت و بندگيش کشيده و در راه او قدم ننهاده) هراسان است، و سزاوار نيست کسي که عظمت و بزرگي خدا را شناخت (و دانست که او بر هر چيز قادر و توانا است) خود را بزرگ شمارد (از اوامر و نواهي او پيروي ننمايد) زيرا بلندي مقام و شايستگي اشخاصي که ميدانند بزرگي خداوند متعال را حدي نيست به اين است که در مقابل او متواضع و فروتن باشند (به آنچه دستور داده رفتار نمايند) و سلامتي (رهائي از عذاب) کسانيکه ميدانند قدرت و توانائي او فوق هر توانائي است به اين است که فرمان او برند، پس از حق (و اهل آن يعني زمامداران دين) دوري نکنيد مانند شخص تندرست که از جرب دار، و شفا يافته که از بيمار دوري مينمايد، و بدانيد هرگز به راه راست (دين حق) پي نخواهيد برد تا کسي را که آن را واگذاشته (از آن پيروي ننموده) بشناسيد، و هرگز به عهد و پيمان قرآن وفا نميکنيد (به خدا و رسول ايمان نمي‏آوريد) تا کسي را که نقض عهد کرده و پيمان شکسته (به آنها نگرويده) بشناسيد، و هرگز به کتاب خدا چنگ نميزنيد (به دستور آن رفتار نمينمائيد) تا کسي را که آن را دور انداخته (به احکام آن عمل ننموده) بشناسيد، پس (چون اشخاصي را که در راه راست قدم ننهاده و عهد و پيمان قرآن را شکسته و آن را رها کرده‏اند شناختيد و از آنها دوري و بيزاري جستيد) راه راست و وفاي به عهد و پيمان و کيفيت وابسته شدن به قرآن را از اهل آن (ائمه هدي عليهم‏السلام) درخواست نمائيد، زيرا ايشان زنده دارنده علم و دانش و ميراننده جهل و ناداني هستند (به دليل اينکه) آنانند کسانيکه حکم ايشان (احکام شرعيه و تکاليف الهيه که بيان فرموده‏اند) شما را آگاه ميسازد و از علم و دانائيشان، و خاموشي آنها (در جائيکه سخن نبايد گفت) از (نيکوئي) گفتارشان، و ظاهرشان از باطنشان (برابري گفتار و کردارشان از درستي اعتقاد و راستي ايمانشان) مخالف دين نيستند (زيرا زمام آن به دست آنها بوده و معصوم و مبري از هر عيب و گناه ميباشند) و در (هيچ حکم از احکام) آن با يکديگر اختلاف ندارند (زيرا علوم آنان از يک سرچشمه که معدن رسالت باشد فرا گرفته شده است) پس دين درباره آنان گواهي است راستگو (بيگانگي و عدم اختلاف آنها گواهي ميدهد) و خاموشي است گويا (در حقيقت دين گويا است که حق با ايشان است و ايشان با حق هستند، و اگر چه در ظاهر سخني نميگويد). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) ‏فَبَعَثَ‏ ‏مُحَمَّداً - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ- بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبادَهُ مِنْ عِبادَةِ الْأَوْثانِ إِلى عِبادَتِهِ، وَ مِنْ طاعَةِ الشَّيْطانِ إِلى طاعَتِهِ، بِقُرانٍ قَدْ بَيَّنَهُ وَ أَحْکَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبادُ رَبَّهُمُ إِذْ جَهِلُوهُ، وَ لِيُقِرُّوا بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ، وَ لِيُثْبِتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنکَرُوهُ ‏‏فَتَجَلّى‏ ‏‏لَهُمْ‏‏ ‏‏سُبْحانَهُ‏‏ فِى کِتابِهِ ‏مِنْ‏ ‏غَيْرِ ‏أَن‏ ‏يَکُونُواْ ‏رَأَوْهُ‏ بِما أَراهُم مِنْ قُدْرَتِهِ، وَ خَوَّفَهُم مِنْ سَطْوَتِهِ وَ کَيْفَ مَحَقَ مَنْ مَحَقَ ‏بِالْمَثُلاتِ‏، وَ احْتَصَدَ مَنِ احْتَصَدَ بِالنَّقِماتِ.
وَ إِنَّهُ سَيَأْتِى عَلَيْکُمْ مِنْ بَعْدِى زَمانٌ لَيْسَ فِيهِ شَىْ‏ءٌ أَخْفى مِنَ الْحَقِّ، وَ لا أَظْهَرَ مِنَ الْباطِلِ، وَ لا أَکْثَرَ مِنَ الْکَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذلِکَ الزَّمانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرَ مِنَ الکِتابِ إِذا تُلِىَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ لا ‏أَنْفَقَ‏ مِنْهُ إِذا حُرِّفَ عَنْ مَواضِعِهِ، وَ لا فِى الْبِلادِ شَىْ‏ءٌ أَنْکَرَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَ لا أَعْرَفَ مِنَ الْمُنکَرِ. فَقَدْ نَبَذَ الْکِتابَ حَمَلَتُهُ، وَ تَناساهُ حَفَظَتُهُ، فَالْکِتابُ يَوْمَئِذٍ وَ أَهْلُهُ ‏مَنْفِيَّانِ‏ ‏طَرِيدانِ‏، وَ صاحِبانِ مُصْطَحِبانِ فِى طَرِيقٍ واحِدٍ لا يُؤْوِيْهِما مُؤْوٍ فَالْکِتابُ وَ أَهْلُهُ فِى ذلِکَ الزَّمانِ فِى النّاسِ وَ لَيْسا فِيهِمْ، وَ مَعَهُمْ وَ لَيْسا مَعَهُمْ، لِأَنَّ الضَّلالَةَ لا تُوافِقُ الْهُدى وَ إِنِ اجْتَمَعا، ‏فَاجْتَمَعَ‏ ‏اْلقَوْمُ‏ عَلَى الْفُرْقَةِ وَ افْتَرَقُوا عَنِ الْجَماعَةِ. کَأَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْکِتابِ وَ لَيْسَ الْکِتابُ إِمامَهُمْ!! فَلَمْ يَبْقَ عِندَهُمْ مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ، وَ لا يَعْرِفُونَ إِلّا خَطَّهُ وَ ‏زَبْرَهُ‏ وَ مِنْ قَبْلُ ما ‏مَثَّلُوا بِالصّالِحِينَ کُلَّ مُثْلَةٍ، وَ سَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّهِ ‏فِرْيَةً، وَ جَعَلُوا فِى الْحَسَنَةِ ‏العُقُوبَةَ ‏السَّيِّئَةِ. وَ إِنَّما هَلَکَ مَنْ کانَ قَبْلَکُمْ بِطُولِ امالِهِمْ، وَ تَغَيُّبِ اجالِهِمْ، حَتّى نَزَلَ بِهِمُ ‏الْمَوْعُودُ الَّذِى تُرَدُّ عَنْهُ الْمَعْذِرَةُ، وَ تُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، وَ تَحُلُّ مَعَهُ ‏الْقارِعَةُ وَ النَّقِمَةُ.
اَيُّهَا النّاسُ، إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّهُ وُفِّقَ، وَ مَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدِىَ لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ، فَإِنَّ جارَ اللَّهَ امِنٌ ‏وَ ‏عَدُوَّهُ‏ ‏خائِفٌ‏، وَ إِنَّهُ لا يَنْبَغِى لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنَّ يَتَعَّظَمَ، ‏فَإِنّ‏ ‏رِفْعَةَ ‏الَّذِينَ‏ يَعْلَمُونَ ما عَظَمَتُهُ أَنْ يَتَواضَعُوا لَهُ، وَ سَلامَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ ما قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ، فَلا تَنفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفارَ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَجْرَبِ، وَ ‏الْبارِى‏ءِ مِن ذِى ‏السَّقَمِ‏. وَ اعْلَمُواْ أَنَّکُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتّى تَعْرِفُوا الَّذِى تَرَکَهُ، وَ لَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثاقِ الْکِتابِ حَتّى تَعْرِفُوا الَّذِى نَقَضَهُ، وَ لَنْ تَمَسَّکُوا بِهِ حَتّى تَعْرِفُوا الَّذِى نَبَذَهُ، فَالْتَمِسُوا ذلِکَ مِنْ عِندِ أَهْلِهِ، فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ، وَ مَوْتُ الْجَهْلِ، هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُکُمْ حُکْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنطِقِهِمْ، وَ ظاهِرُهُمْ عَنْ باطِنِهِمْ، لا يُخالِفُونَ الدِّينَ، وَ لا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فَهُو بَيْنَهُمْ شاهِدٌ صادِقٌ، وَ صامِتٌ ناطِقٌ.
نوشته شده در تاريخ 2017-07-01 توسط kanonshahin
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ