کانون شاهین
کانون شاهین
دانلود موزیک ویدیو حمید عسکری , بیو گرافی محسن لرستانی , سريال دختران حوا , جدیدترین لباس نامزدی ساده وشیک , دانلود اهنگ جدید فرزاد فرزین به نام من و تو , عکس های عاشقانه با کیفیت , شعری عاشقانه از حافظ , دانلود اهنگ جدید فاطمه گل , عکس بازیگران فیلم آفتاب مهتاب زمین , عکس ماشین bmw z4

ترجمه فارسی نهج البلاغه در بيان عظمت پروردگار
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (در صفات حقتعالي): فرمان خداوند حکم لازمي است (که رد نميشود) و موافق با مصلحت، و خوشنودي او مهرباني و ايمني (از بلاها و سختيها) است، از روي علم و دانائي حکم (هر چيز را بيان) ميفرمايد، و از روي حلم و بردباري (گناه سزاوار آمرزش را) مي‏بخشد. بارخدايا سپاس تو را است بر هر چه ميستاني و مي‏بخشي و بر بيماريهائي که بهبودي ميدهي و مبتلي ميسازي (در هر حال تو را بايد شکر گزارد، زيرا گرفتن و بخشيدن و بهبودي و بيماري از جانب تو همه از روي حکمت و مصلحت است و هر کدام در جاي خود نعمت و بخششي است که موجب شکر و سپاسگزاري است) چنان سپاسي که براي تو پسنديده‏تر سپاس و به سوي تو محبوبتر سپاس و نزد تو برتر سپاس باشد، سپاسي که پر کند آنچه را که (در آسمان و زمين) آفريده‏اي، و برسد به آنچه که خواسته‏اي، سپاسي که از تو پنهان کرده نشود، و از پيشگاه تو ممنوع نگردد، سپاسي که شماره آن بريده نشود، و ياري و کک آن نابود نگردد (خلاصه تو را سپاسگزاريم به سپاسيکه از همه سپاسها رجحان و امتياز داشته باشد) پس (هر چند کوشش کنيم سپاسي که سزاوار خداوندي تو است نميتوانيم بجا آوريم، زيرا) ما حقيقت عظمت و بزرگي تو را نميدانيم، مگر آنکه ميدانيم تو زنده‏اي هستي که همه چيز (از روي امکان و نيازمندي) به تو قائم و باز بسته است، ترانه سستي پيش از خواب (چرت زدن) و نه خواب فرا ميگيرد (در قرآن کريم س 2 ي 255 ميفرمايد: لاتاخذوه سنه و لانوم، له ما في السموات و ما في الارض يعني ضعف و سستي پيش از خواب و خواب او را فرا نميگيرد، آنچه در آسمانها و زمين است براي او است و هستي آنها به اراده و توانائي او است) انديشه‏اي به کنه و حقيقت تو نرسيده، و ديده‏اي تو را درنيافته، ديده‏ها را تو دريافتي، (در قرآن کريم س 6 ي 103 ميفرمايد: لاتدرکه الابصار و هو يدرک الابصار و هو اللطيف الخبير يعني ديده‏ها او را درنيابد و او ديده‏ها را دريابد و او است باريک بين و نهان دان) و آمار کردار (بندگان) را به شمار مي‏آوري (در قرآن کريم س 58 ي 6 ميفرمايد: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما علموا احصاه الله و نسوه و الله علي کل شيي‏ء شهيد يعني ياد کن روزي را که خداوند همه بندگان را زنده کند پس آنان را به آنچه که بجا آورده‏اند آگاه سازد، حساب کردارشان را خداوند ضبط فرموده و ايشان آن را فراموش کرده‏اند و خداوند بر همه چيز حاضر و گواه است) و (گناهکاران را) به موهاي جلو سر و قدمها (يشان براي کيفر کردار) فرا ميگيري (در قرآن کريم س 55 ي 41 ميفرمايد: يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي و الاقدام يعني گناهکاران به نشانه‏هاشان شناخته، و به موهاي جلو سر و قدمها گرفته ميشوند. در قيامت فرشتگان آنان را به علامات و نشانه‏ها شناخته آنگاه کاکلهاي ايشان را گرفته بند بر پاهاشان نهاده به دوزخ مي‏اندازند) و چه چيز است آنچه ما از آفريده تو مي‏بينيم، و از قدرت و توانائي که تو براي آن بکار برده‏اي به شگفت مي‏آئيم، و آن را از بزرگي و سلطنت و پادشاهيت دانسته وصف مينمائيم، و حال آنکه چيزهائي که از ما پنهان است و ديده‏هاي ما آن را نمي‏بيند و عقلهاي ما نزد آن بازايستاده (درک نميکند) و بين ما و آنها پرده‏هائي آويخته شده، بزرگتر است، پس هر که دل خود را تهي گرداند (بهيچ چيز توجه نداشته باشد) و انديشه‏اش را به کار اندازد تا بداند چگونه عرش خود را (بالاي هفت آسمان) برپا کرده‏اي، و چگونه آفريده‏گانت را آفريده‏اي، و چگونه آسمانهايت را در هواء معلق نگاهداشته‏اي، و چگونه زينت را به روي موج آب گسترانيده‏اي، ديده او برگشته وامانده، و عقل او شکست خورده، و گوش او از کار افتاده، و انديشه او سرگردان است (خلاصه کسي که دست از هر کار برداشته و تمام انديشه خود را بکار اندازد و بخواهد يکي از حقائق و اسرار خلقت را درک کند حيران و سرگردان ماند چه جاي آنکه بخواهد به همه آنها پي ببرد).
قسمتي از اين خطبه است (در بطلان ادعاي کسي که کردارش طبق گفتارش نميباشد، و ترغيب مردم به دل نبستن به دنيا و پيروي از پيغمبران): (در مردم کسي هست که پيرو خواهشهاي نفس بوده در معاصي فرو رفته، و با اين حال) به گمان خود ادعاء ميکند که به خدا اميدوار است! سوگند به خداوند بزرگ که دروغ ميگويد! چگونه است حال او که اميدواريش به خداوند در عمل و کردارش نمودار نيست (اگر اين شخص راست ميگفت براي به دست آوردن رضاء و خوشنودي خداوند کوششي مينمود و کاري نميکرد که موجب خشم او گردد) پس هر که (به چيزي) اميدوار است اميد او از کردارش پيدا است مگر اميد به خدا که مغشوش بوده خالص نباشد، و هر ترسي مسلم است (آثار آن در ترسيده آشکار است) مگر ترس از خدا که ناجور باشد (و نشانه ترس در ترسيده هويدا نباشد) در کار بزرگ به خدا اميد دارد (آسايش هر دو جهان را با درجات عاليه در بهشت جاويد آرزو دارد) و در چيز کوچک (متاع فاني دنيا) به بندگان خدا اميدوار است، و (نسبت) به بنده خدا طوري رفتار (و اظهار خضوع و فروتني) مينمايد که براي پروردگار نميکند، پس چگونه است شان خداوند بزرگ است ستودن او که در حق او تقصير ميگردد به آنچه (خضوع و فروتني و اميدواري) براي بندگانش انجام داده ميشود؟ آيا ميترسي در اميدواريت به خدا دروغگو باشي (گمان برده‏اي که بي‏اعتنائي نموده نااميدت سازد، اين گمان خطاء بزرگي است، زيرا افضل و رحمت او چنانکه خبر داده بزرگتر از آن است که نيکوکاران را نوميد گرداند) يا اينکه او را براي اميدوار بودن سزاوار نمي‏بيني؟ (که اگر او را به انجام اميد خود ناتوان بداني کفر محض است) و همين طور است حال کسي که ادعا ميکند به خدا اميدوار است، اگر از بنده‏اي از بندگان خداوند بترسد، از روي ترس قسمي با او رفتار نمايد که درباره پروردگارش چنان نميکند (چنان از بنده‏اي بترسد سعي و کوشش نمايد تا خوشنودي او را بدست آورده خشمش را دور گرداند، وليکن جائيکه بايد از خدا بترسد دل فراخ کرده کار به روز دگر اندازد) پس ترس خود را از بندگان نقد و موجود پنداشته و از آفريدگارش نسيئه و وعده، و همچنين مانند ادعا کننده اميد به خدا است کسي که دنيا در نظرش اهميت داشته، و موقعيت آن در دلش بزرگ باشد (کالاي) آن را بر (آنچه پسنديده) خدا (است از اطاعت و فرمانبرداري) اختيار کرده و فقط به آن روآورده و براي آن (و هر که آن را در دست دارد) بنده و فرمانبردار گرديده است (لذا اميد و ترسش از دنيا و دنياداران است).
و پيروي کردن از (رفتار) رسول خدا- صلي الله عليه و اله- براي تو کافي است، و بر مذمت دنيا و معيوب بودن و بسياري رسوائيها و بديهاي آن تو را دليل و راهنما ميباشد، زيرا اطراف آن (وابستگي و دوستداري) از آن حضرت گرفته شده، و جوانب آن (دلبستگي به همه چيز آن) براي غير آن بزرگوار آماده گشته، و از نوشيدن شيرش (لذتهاي آن) منع شده و از آرايشهاي آن دور گرديده شده، و اگر بخواهي دوباره پيروي نمائي پيغمبري را، از موسي، عليه‏السلام، که خدا با او سخن فرموده (و به کليم الله ملقب گشته) پيروي کن آنگاه که ميگفت (در قرآن کريم س 28 ي 24: رب اني لما انزلت الي من خير فقير يعني پروردگارا من به آنچه از خير و نيکوئي برايم بفرستي نيازمندم، سوگند به خدا موسي از خدا نخواسته بود مگر ناني را که بخورد، زيرا گياه زمين را ميخورد، و به جهت لاغري و کمي گوشت سبزي گياه از نازکي پوست دروني شکمش ديده ميشد، و اگر بخواهي سوم بار پيروي کني از داوود، عليه‏السلام، که داراي مزامير و زبور بود و خواننده اهل بهشت ميباشد پيروي کن، بدست خود از ليف خرما زنبيلها ميبافت و به همنشينان خويش ميگفت: کدام يک از شما در فروختن آنها مرا کمک ميکند؟ و از بهاي آنها خوراک او يکدانه نان جو بود، و اگر خواهي پيروي از عيسي ابن مريم، عليه‏السلام، را بگو (به ياد بياور) که (هنگام خوابيدن) سنگ را زير سر گذاشته بالش قرار ميداد، و جامه زبر ميپوشيد، و طعام خشن ميخورد، و خورش او گرسنگي بود (هنگام شدت گرسنگي غذا ميخورد تا از خوردن آن لذت برده به خورش نيازمند نباشد) و چراغ او در شب روشنائي ماه بود، و سايه‏بان او در زمستان جائي بود که آفتاب ميتابيد يا فرو ميرفت (خانه‏اي نداشت) و ميوه و سبزي خوشبوي او گياهي بود که زمين براي چهارپايان ميرويانيد، نه زني داشت که او را به فتنه و تباهکاري افکند، و نه فرزندي که او را اندوهگين سازد، و نه دارائي که او را (از توجه به خدا) برگرداند، و نه (به دنيا و اهل آن) طمعي که او را خوار کند، مرکب او دو پايش بود (پياده راه ميرفت) و خدمتکار او دو دستش (هر کاري را خود انجام ميداد).
پس (از اينکه روش حضرت رسول را راجع به دل نبستن به دنيا اجمالا پيش از بيان رويه پيغمبران دانستي، اکنون دوباره بشنو:) به پيغمبر خود- صلي الله عليه و اله- که (از همه خلائق) نيکوتر و پاکيزه‏تر است اقتداء نموده از آن بزرگوار پيروي کن، زيرا آن حضرت سزاوار پيروي کردن است براي کسي که پيرو کند، و انتساب شايسته او است براي کسي که بخواهد نسبت به او داشته باشد (يا صبر و شکيبائي او براي کسي که شکيبا باشد سرمشق است) و محبوبتر بندگان نزد خدا کسي است که پيرو پيغمبر خود بوده و دنبال نشانه او برود (در راه او سير نمايد، چنانکه در قرآن کريم س 3 ي 31 ميفرمايد: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله و يغفرلکم ذنوبکم و الله غفور رحيم يعني بگو اگر شما خدا را دوست داريد از من پيروي کنيد خدا شما را دوست خواهد داشت، و گناهانتان را مي‏آمرزد، و خدا آمرزنده و مهربان است. و اما نشانه آن حضرت اين بود که) لقمه دنيا را به اطراف دندان ميخورد (نه به پري دهان يعني در دنيا زيادتر از آنچه را که ناچار به استفاده از آن بود فرا نميگرفت) و دنيا را به گوشه چشم نميگريست (هيچگونه به دنيا دل نبست) از جهت پهلو لاغرتر و از جهت شکم گرسنه‏ترين اهل دنيا بود، دنيا به او پيشنهاد شد (خداوند به وسيله جبرئيل اختيار کردن دنيا را به او پيشنهاد فرمود) از قبول آن امتناع نمود، و دانست که خداوند سبحان چيزي را (علاقه بدنيا را) دشمن داشته او هم دشمن داشت، و آن را خوار دانسته او هم خوار دانست، و آن را کوچک قرار داده او هم کوچک شمرد، و (بنابراين) اگر نبود در ما مگر دوستي دنيائي که خدا و رسول آن را دشمن داشته، و بزرگ شمردن آن را که خدا و رسول کوچک شمرده همين مقدار براي سرکشي از خدا و مخالفت فرمان او بس بود، و پيغمبر- صلي الله عليه و اله- به روي زمين (بي آنکه خوان بگسترد) طعام ميخورد، و مي‏نشست مانند نشستن بنده (دو زانو نشسته پاروي پا نمي‏انداخت) و به دست خود پارگي کفشش را دوخته و جامه‏اش را وصله ميکرد، و بر خر برهنه سوار ميشد، و پشت سر خويش (ديگري را) سوار ميکرد، و بر در خانه‏اش پرده‏اي که در آن صورتها نقش شده آويخته بود، پس به يکي از زنهايش فرمود اي زن اين پرده را از نظر من پنهان کن، زيرا وقتي من به آن چشم مياندازم دنيا و آرايشهاي آن را به ياد مي‏آورم، پس از روي دل (به راستي) از دنيا دوري گزيده ياد آن را از خود دور ساخت، و دوست داشت که آرايش آن از جلو چشمش پنهان باشد تا از آن جامه زيبا فرا نگرفته باور نکند که آنجا جاي آرميدن است، و اميد داري درنگ کردن در آنجا را نداشته باشد، پس (علاقه به) آن را از خود بيرون و از دل دور کرده، و (آرايشهاي آن را) از جلو چشم پنهان گردانيد (زيرا بسيار به آن بدبين بود) و چنين است (رفتار) کسي که چيزي را دشمن ميدارد، بدش مي‏آيد به آن چشم اندازد، و نام آن در حضورش برده شود.
و هر آينه در روش رسول خدا- صلي الله عليه و اله- است آنچه تو را بر بديها و زشتيهاي دنيا راهنما باشد، زيرا آن حضرت در دنيا با نزديکان خود (اهلبيتش) شکم سير نخورد، و با بزرگي مقام و منزلت او (در نزد خداوند متعال) از آن بزرگوار آرايشهاي آن دور شد، پس بايد انديشه کننده به عقل خويش مراجعه کرده ببيند آيا خداوند محمد- صلي الله عليه و اله- را به آن حالت گرامي داشته يا آنکه او را خوار کرده و کوچک شمرده است، اگر بگويد: او را خوار کرده، سوگند به خداوند بزرگ دروغ گفته و بهتان بزرگي زده (زيرا چگونه تصور ميتوان کرد که خداوند بهترين آفريده خود را که معصوم و منزه از هر خطا است خوار گرداند) و اگر بگويد: او را گرامي داشته، بايد بداند که خداوند غير آن حضرت را خوار کرده که دنيا را به او ارزاني داشته و آن را از مقربترين مردمان به خود دور کرده است، پس بايد پيرو از پيغمبر خود پيروي کند و دنبال نشانه او برود، و درآيد هر جا که او درآمده (گفتار و کردارش طبق دستور او باشد) و اگر از آن حضرت پيروي نکرد از تباه شدن (در دنيا و آخرت) ايمن نيست، زيرا خداوند محمد - صلي الله عليه و اله- را نشانه قيامت قرار داده (چون بعد از او پيغمبري مبعوث نخواهد شد) و مژده‏دهنده به بهشت و بيم کننده از عذاب گردانيده (پس چون به همه احوال آگاه بود) با شکم گرسنه از دنيا بيرون رفت (از لذات و خوشي آن بهره‏مند نگرديد) و به آخرت با سالم ماندن (از جميع معاصي) وارد شد، سنگي به روي سنگي نگذاشت (بنائي نساخت) تا اينکه راه خود را پوئيده (زندگاني خويش را به سر رسانده) دعوت پروردگارش را اجابت نمود (از دنيا رفت) پس چه بسيار بزرگ است احسان و نيکوئي خدا به ما از اينکه نعمت وجود آن حضرت را به ما عطاء فرموده که براي ما پيشروي است که از او پيروي ميکنيم، و پيشوائي است که گام در جا پاي او مي‏نهيم (و من در همه زندگاني از آن بزرگوار پيروي نمودم به طوري که) سوگند به خدا بر اين جبه خود چندان پينه دوختم تا اينکه از دوزنده آن شرمنده شدم، و گوينده‏اي به من گفت: آيا آن را (بعد از اين همه پينه) از خود دور نميکني؟ گفتم از من دور شو که عند الصباح يحمد القوم السري يعني هنگام بامداد از مردم شب رو سپاسگزاري ميشود (جمله عند الصباح يحمد القوم السري مثلي است گفته ميشود براي کسي که رنج بر خود تحميل مينمايد تا آسايش يابد، چنانکه کاروان در گرماي تابستان چون به شب راه روند و از بيخوابي رنج برند بامداد که به منزل رسيده از سختي گرما رهيدند، مورد تمجيد شنونده‏ها قرار خواهند گرفت. متن عربی نهج البلاغه
نوشته شده در تاريخ 2015-04-16 توسط kanonshahin
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
طرز تهیه روغن خراطین
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
روش انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان
سامانه جامع مشاغل شهرری

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ